2 marca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE – województwo świętokrzyskie

Szanowni Państwo,

Od dnia 18 lutego 2020 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI)
dla województwa świętokrzyskiego.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest:

  • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów
    i efektów programu;
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
  • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
  • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
  • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
  • raportowanie zrealizowanych działań.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych programom eTwinning oraz Erasmus+.

W zakładce Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, będą na bieżąco publikowane informacje na temat projektów związanych z FRSE.

Osoby zainteresowane przygotowaniem, poznaniem zasad, a także sposobem realizacji priorytetów programów – zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 13:00-15:00 do siedziby Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla województwa świętokrzyskiego do Kuratorium Oświaty w Kielcach (IX Wieków Kielc 3, budynek C‑1 (II piętro)
25–516 Kielce, pokój 234)

Koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego:

Piotr Zimoch
Wizytator
tel. 41-3421536
e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl