2 marca 2020

IV Ogólnopolska Próbna Matura z Chemii z 3ECH EDUKACJĄ

3ECH EDUKACJA zaprasza uczniów do próbnych zmagań maturalnych z chemii w cyklu „Matura z Chemii z 3ECH EDUKACJĄ”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 9:00.

Patronat nad IV edycją objął Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Udział w próbnej maturze jest bezpłatny.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do matury proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailem, pod adres 3echedukacja@gmail.com podając: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury, nazwę i adres szkoły, orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do tej matury oraz adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i przykładowymi odpowiedziami. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 marca 2020 r.

Arkusze z zadaniami – pliki PDF – zostaną przesłane pod zgłoszone adresy e-mailowe cztery dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. Model oceniania wyślemy pod te adresy tego samego dnia po godzinie 15. Do dnia przeprowadzenia egzaminu treści objęte są tajemnicą.