2 marca 2020

Fundusze na edukację w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. świętokrzyskiego – konkursy w pierwszej połowie 2020 roku

Oferta Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w pierwszej połowie 2020 r. obejmuje 23  konkursy na projekty RPOWŚ  2014 – 2020, dotyczące edukacji, zdrowia i spraw społecznych.

Łączna, planowana kwota dofinansowania projektów to 162,3 mln zł.

Trwające nabory konkursów w sferze edukacji w ramach RPO WŚ 2014-2020:

Edukacja przedszkolna (tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli, zakup wyposażenia). Dofinansowanie 9,3 mln zł. Nabór projektów w dwóch konkursach trwa do 4 marca 2020 r.

Podziałanie 8.3.1 RPO WŚ „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3716-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-03-01-iz-00-26-299-20

Szkoły podstawowe (zajęcia dodatkowe, indywidualne podejście do kształcenia uczniów z problemami w nauce lub wybitnie uzdolnionych, wprowadzanie nowych metod nauczania, szkolenia  nauczycieli, zakupy sprzętu). Dofinansowanie 2,8 mln zł.

Podziałanie 8.3.2. RPO WŚ „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3767-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-03-02-iz-00-26-303-20-w-ramach-poddzialania-8-3-2-wsparcie-ksztalcenia-podstawowego-w-zakresie-kompetencji-kluczowych

Szkolnictwo zawodowe konkurs dla szkół branżowych i techników z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (płatne staże oraz specjalistyczne kursy i dodatkowe zajęcia dla uczniów, ponadto szkolenia dla nauczycieli i instruktorów zawodu, a także doposażenie pracowni szkolnych) (miasto Kielce i okoliczne gminy). Dofinansowanie 3,8 mln zł.

Podziałanie 8.5.4 (dla ZIT) RPO WŚ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3769-oogloszenie-o-konkurs-nr-rpsw-08-05-04-iz-00-26-301-20-ksztalcenie-ustawiczne-zit-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-oraz-wsparcie-na-rzecz-tworzenia-i-rozwoju-ckziu

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3768-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-05-04-iz-00-26-302-20-w-ramach-poddzialania-8-5-4-ksztalcenie-ustawiczne-zit-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-oraz-wsparcie-na-rzecz-tworzenia-i-rozwoju-ckziu

Pozostałe konkursy w sferze edukacji, planowane do ogłoszenia w I połowie 2020 r.:

Nabór projektów w maju 2020 r.:

Szkolnictwo zawodowe – dwa konkursy skierowane do całego województwa. Dofinansowanie 14,2 mln zł.

Podziałanie 8.5.1 RPO WŚ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

Edukacja przedszkolna – konkurs dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i okoliczne gminy). Dofinansowanie 365 tys. zł.

Podziałanie 8.3.6 (dla ZIT) RPO WŚ „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”

Nabór projektów w czerwcu 2020 r.:

Edukacja przedszkolna – dwa konkursy skierowane do całego województwa. Dofinansowanie 7,6 mln zł.

Podziałanie 8.3.1 (dla ZIT) RPO WŚ „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”