2 marca 2020

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2020)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.

  • Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela, Ambasada Belgii w Warszawie.
  • Forma: międzynarodowe szkolenie doskonalące.
  • Adresaci: czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby zaczynające pracę w zawodzie; znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2 według ESOKJ).
  • Cele szkolenia: doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE
  • Miejsce: Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve
  • Data rozpoczęcia: 27 lipca 2020 (z możliwością zakwaterowania od 26 lipca).
  • Data zakończenia: 14 sierpnia 2020 (z możliwością wyjazdu 15 sierpnia).

Szczegółowe informacje: https://www.ore.edu.pl/2020/02/letnie-stypendia-dla-nauczycieli-na-uniwersytecie-katolickim-w-louvain-la-neuve-edycja-2020/