2 marca 2020

Wprowadzone 2 marca 2020 roku zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Brak możliwości rejestracji filii przedszkoli

Oddziały:

  • Umożliwienie modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia działalności oddziału w niepublicznych szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego