27 lutego 2020

Wojewódzka konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” [odwołana!]

Z uwagi na rekomendacje służb sanitarno-epidemiologicznych, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że konferencja została odwołana.

Nowy termin konferencji zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i nauczyciele
w województwie świętokrzyskim

Zapraszamy do udziału w wojewódzkiej konferencji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konferencja odbędzie się 18 marca 2020 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3) w godzinach 10.00-13.00.

Celem konferencji jest podkreślenie znaczenia kształtowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i zachowań na drodze, które mogą ustrzec nas wszystkich przed negatywnymi skutkami zdarzeń drogowych.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony stan bezpieczeństwa na świętokrzyskich drogach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach. Przybliżone zostaną również reguły organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zasady uzyskiwania karty rowerowej.

Zapraszamy przedstawiciela szkoły do udziału w konferencji. Deklarację uczestnictwa w konferencji należy wypełnić poprzez formularz zgłoszeniowy do 16 marca. Formularz jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/AMMVEGSLjpduEEPM9

W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, rejestracja uczestników konferencji zostanie zakończona.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza.

Organizatorami konferencji są: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Polski Związek Motorowy i Automobilklub Kielecki oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.