26 lutego 2020

Platforma „Edukacja Regionalna”

Pan Leszek Czyż, nauczyciel historii i edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie zaprasza do korzystania i współtworzenia bazy dydaktycznej Platformy Edukacja Regionalna.

Naczelnym zadaniem Platformy Edukacja Regionalna jest tworzenie bazy materiałów edukacyjnych, narzędzi dydaktycznych, z której będą mogli nieodpłatnie korzystać nauczyciele edukacji regionalnej, animatorzy kultury, pracownicy domów kultury itp. Publikacje swoim zakresem obejmują wszystkie zakątki naszej Ojczyzny. Autorami materiałów edukacyjnych mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zechcą opublikować na Platformie programy, scenariusze zajęć, ćwiczenia itd. zgodnie z Regulaminem Platformy Edukacja Regionalna.

Szczegółowe informacje: https://edukacjaregionalna.pl/