26 lutego 2020

8. Kongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo
Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego,

Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych organizują 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 17-20 września 2020 r. Spośród uczniów województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski  Kurator Oświaty wytypuje 13 uczniów, którzy powinni spełniać następujące warunki:

  • być pasjonatami matematyki,
  • powinni w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do I, II, III klasy liceum
    (po gimnazjum), jeśli dotyczy to osoby o wybitnych zdolnościach matematycznych, może być uczniem I klasy liceum (po szkole podstawowej),
  • co najwyżej 8 wytypowanych przez Kuratora uczniów może uczęszczać do szkoły
    w tym samym mieście,
  • z jednej szkoły nie może być wytypowanych więcej niż 4 uczniów.

 

Proszę o informację dotyczącą ilości wytypowanych uczniów z danej szkoły przesłać do dnia 12 marca 2020 r. na adres poczty elektronicznej: jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl

Dodatkowe informacje: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/