26 lutego 2020

Materiały z konferencji „Problemy bibliotekarzy szkolnych”

Międzyregionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku publikuje materiały z konferencji „Problemy bibliotekarzy szkolnych”, która w dniu 11 lutego 2020 r. odbyła się w Gdańsku. Są to:

  • Komunikat z konferencji,
  • Wykaz wniosków,
  • List do MEN,
  • List do radnych – organów prowadzących.

Do pobrania ze strony: http://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/problemy-bibliotekarzy-szkolnych/