25 lutego 2020

Komunikat w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i  Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Informacja powinna zawierać następujące dane:

  1. Liczbę nauczycieli, którzy planują złożenie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w rozbiciu:  od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia br. Powyższe dane powinny być zgodne z Systemem Informacji Oświatowej /SIO/.
  1. Dwóch przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnych, rozpatrujących wnioski dyrektorów o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w br. Bardzo proszę o podanie numerów  telefonów do wytypowanych osób.

Informację proszę kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji
al. IX Wieków Kielc 3

lub pocztą elektroniczną: grazyna.kobus@kuratorium.kielce.pl w terminie do 16 kwietnia 2020 r.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty