25 lutego 2020

XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi: Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność

Cele Projektu:

  • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
  • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.
  • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.
  • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Szczegółowe informacje: https://ilij.ujk.edu.pl/tydzien-kultury-jezyka/