21 lutego 2020

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Konkurs organizowany jest przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży,
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Konkurs organizowany jest w trzech etapach.

Pierwszy etap – szkolny odbędzie się 27 lutego 2020 r.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.edukacjaprawna.kirp.pl