21 lutego 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Chcielibyśmy, aby uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Mogą to być spotkania ze świadkami historii, wizyty w lokalnych miejscach pamięci, lekcje o „Żołnierzach Wyklętych” czy apele pamięci. Zachęcamy szkoły do zgłaszania własnych inicjatyw za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do czwartku, 27 lutego br.

Zgłoś inicjatywę w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

– Wydarzenia organizowane z okazji Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” pełnią ważną rolę edukacyjną. Przypominają o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie – powiedział minister Dariusz Piontkowski, zachęcając szkoły do włączania się w obchody tego święta.

– Chętnie poznam inicjatywy organizowane przez uczniów i nauczycieli z całego kraju. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wpisują się w akcję „Szkoła pamięta”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Inicjatywa zaangażowania społeczności szkolnej w tegoroczne obchody wyszła również z Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN – dodał szef MEN.

Prosimy szkoły, które w pierwszym tygodniu marca zorganizują wydarzenia z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, o zgłaszanie własnych inicjatyw.

Propozycje działań wraz z liczbą uczestników dyrektorzy szkół mogą przesyłać za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”). Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 27 lutego br., do godz. 15:00.

Przykłady działań edukacyjnych poświęconych żołnierzom podziemia antykomunistycznego

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” proponujemy uczniom i nauczycielom:

  • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci,
  • zorganizowanie szkolnej wystawy,
  • przeprowadzenie lekcji o „Żołnierzach Wyklętych”,
  • zaproszenie do szkoły badacza historii XX wieku,
  • zebranie pamiątek rodzinnych,
  • zorganizowanie apelu pamięci,
  • zorganizowanie pokazu filmowego,
  • nagranie relacji świadków historii.

Są to jedynie przykładowe działania upamiętniające. Zachęcamy szkoły do zamieszczania informacji o realizowanych inicjatywach na swoich stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

Polecamy materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia:

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.