19 lutego 2020

Konkurs Bioetyczny, II edycja

Zachęcamy do udziału w II edycji Konkursu Bioetycznego adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii genetyki i biotechnologii.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 lutego

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://bioetyka.krakow.pl/index.php/konkurs/

Organizatorem konkursu jest Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.