18 lutego 2020

Wprowadzone 17 lutego 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Możliwość wykazania internatu w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy