18 lutego 2020

Sprawozdanie z trzeciego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

W dniu 14 lutego 2020 roku w siedzibie głównej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki władzom uczelni w tym Pani prof. nadzw. dr hab. Jolancie Góral-Półroli – Prorektorowi ds. Rozwoju oraz Pani dr Elżbiety Męciny-Bednarek – Dyrektorowi Wydziału Pedagogicznego uczestnicy otrzymali gadżety reklamowe Staropolskiej Szkoły Wyższej.

Szkolenie otworzyli wspólnie Pani prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Prorektor ds. Rozwoju i Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Podczas spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty omówili zagadnienia dotyczące:

  • przebiegu prac Komisji ds. Orderów i odznaczeń państwowych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty w województwie. Uwagi sformułowane w oparciu o ocenę prawidłowości przygotowywanych wniosków, przedstawianych Komisji opiniującej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.
  • bezpieczeństwa uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzi na nadesłane pytania) – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Jacek Staromłyński.
  • prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, kierownik Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim Wiesław Gruszka.

W naradzie uczestniczyło 86 dyrektorów. Dyrektorzy w trakcie rozmów z pracownikami Kuratorium Oświaty podkreślali szczególne znaczenie i potrzebę organizowania szkoleń tego typu. W ich opinii zdobyta na nich wiedza i umiejętności umożliwiają im właściwe wykonywanie obowiązków, w tym podejmowanie decyzji związanych z prowadzonym nadzorem pedagogicznym.