16 grudnia 2009

Elektroniczna ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego

Uwaga! Termin wypełniania ankiety przedłużony do dn. 22 grudnia 2009 r.

Szanowni Dyrektorzy
przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi,

informujemy, że ankieta dotycząca kształcenia i wychowania integracyjnego za rok szkolny 2009/10 jest udostępniona do wypełnienia na stronach internetowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do dn. 22 grudnia 2009 r.

  • Prosimy wszystkie szkoły i przedszkola, które prowadzą oddziały integracyjne o wypełnienie ankiety „on line”
  • Warunkiem wypełnienia ankiety jest znajomość indywidualnego hasła przypisanego na stałe do danej placówki, które zostały przekazane szkołom w poprzednich latach.
  • W przypadku braku hasła prosimy o kontakt z Małgorzatą Kummant pocztą elektroniczną e-mail: mkummant@cmppp.edu.pl podając następujące dane: województwo, pełną nazwę szkoły, dokładny adres i telefon.