17 lutego 2020

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy

dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul Kusocińskiego 3B odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.

Podczas spotkania omówione zostaną tematy kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia młodocianych pracowników – organizacji turnusów dokształcania teoretycznego.

Serdecznie zapraszam wszystkich dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego zainteresowanych tematyką spotkania.

W celu potwierdzenia Państwa uczestnictwa uprzejmie proszę o przekazanie informacji na adres:  ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl lub malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 2 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają starszy wizytator Ewa Pietraszek oraz wizytator Małgorzata Zielińska-Perczak tel. 41 342 18 20.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik