14 lutego 2020

Konkurs „Recycling na miarę. Alarm dla Ziemi”

Rusza czwarta edycja konkursu „Recycling na miarę” organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którego tematem jest problem ochrony środowiska.

Człowiek świadomie, bądź nieświadomie niszczy świat zanieczyszczając różnymi odpadami najbliższe sobie otoczenie. W Polsce każda osoba jest producentem aż 325 kg odpadów w ciągu roku kalendarzowego, które zalegając na wysypiskach uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Wyjściem z tej sytuacji jest budowanie spalarni do utylizacji śmieci. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich segregacja i recycling oraz produkcja towarów nadających się do ponownego użytku. Tytuł konkursu w tym roku to „Alarm dla Ziemi”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego.

Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać minimalnie 3 i maksymalnie 12 prac konkursowych „Alarm dla Ziemi”. W ramach nadesłanych prac muszą znajdować się prace wykonane z każdego odpadu – papier, plastik, tekstylia.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://www.fundacjavive.org/recycling-na-miare/

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.