11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej, co w przekonaniu MON może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów klas mundurowych oraz pozwoli przekazać im przez nauczyciela wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają lub nie mieli kwalifikacji ratownika. Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona – 24 osoby), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które z braku miejsc w poprzednich kursach, nie zostały na nie przyjęte. Do uczestnictwa w kursie mogą się także zgłosić instruktorzy/członkowie proobronnych organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, którzy będą przyjęci do udziału w miarę wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych