11 lutego 2020

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Korzenie totalitaryzmu” na rok szkolny 2019/2020

Cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia będą certyfikowane. Warunkami niezbędnymi do otrzymania certyfikatu IPN i MEN są: obecność na wszystkich spotkaniach oraz przedstawienie autorskiego scenariusza lekcji, związanego z tematyką szkoleń i opartego na źródłach prezentowany w ich trakcie. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego, ale bez opracowania scenariusza lekcji, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Na cykl szkoleń składają się trzy spotkania złożone z wykładu oraz części warsztatowej. Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 5 w następujących dniach:

  • 18 lutego 2020 r., godz. 14:00,
  • 17 marca 2020 r., godz. 14:00,
  • 21 kwietnia 2020 r., godz. 14:00.

Powyższy program, ze względów organizacyjnych, może ulec nieznacznym zmianom.

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach. Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, nazwy szkoły, nauczanego przedmiotu oraz numeru telefonu należy przesyłać na adres e-mail: michal.zawisza@ipn.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela: dr Michał Zawisza: