11 lutego 2020

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej, współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie: https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 r.

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2020-2022. Podczas realizacji przedsięwzięcia dzieci zdobędą zarówno wiedzę jak i umiejętności ekonomiczne, finansowe. Posiądą wiedzę między innymi na temat zagadnień związanych z zarabianiem i zarządzaniem pieniędzmi, gospodarowaniem swoimi funduszami oraz funkcjonowania instytucji finansowych.

W ramach inicjatywy uczniowie wezmą udział w 80 godzinach zajęć pozalekcyjnych, trzech konkursach, otrzymają nieodpłatnie pakiety edukacyjne, upominki oraz dyplomy na zakończenie projektu.

Nauczyciele będą uczestniczyć w trzydniowych warsztatach metodycznych, dwudniowych warsztatach doszkalających, otrzymają pakiet i poradnik dla nauczyciela, na zakończenie projektu wezmą udział w seminarium podsumowującym. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne.