11 lutego 2020

Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret”

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do osób w wieku 8-20 lat.

Tematem przedsięwzięcia jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Prace wykonane w dowolnej technice należy składać do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.