11 lutego 2020

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, a także wpisanie najmłodszego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych będzie przebiegał w dwóch etapach.

Pierwszy etap – konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych odbędzie się 6 marca 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Drugi etap, 17 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach – rywalizacja pocztów sztandarowych, która poprzedzona będzie szkoleniem pocztów sztandarowych w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie rywalizacji i wręczenie nagród nastąpią 2 maja 2020 r. na kieleckim Rynku w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: http://www.sp7.kielce.eu/content/miedzyszkolny-turniej-pocztow-sztandarowych