11 lutego 2020

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…”

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „(R)Ewolucje Ziemi”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę.

Prace należy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 31.03.2020 r.

Półfinały konkursu odbędą się dnia 14.05.2020 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Szczegółowe informacje: http://konkurs.pgi.gov.pl