2 lutego 2021

SIO. Problemy z datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym

Uwaga! Zmiana od 1 września 2020: Od roku szkolnego 2020/2021 decyzją MEN zablokowana została możliwość zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia semestrów w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania. Dlatego poniższa procedura jest aktualna jedynie dla poprzedniego roku szkolnego 2019/2020.

Zmiana od 2 marca 2020. Została udostępniona możliwość modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia semestru w oddziałach podstawowych w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym.

W przypadku szkół niepublicznych, które prowadzą kształcenie w podziale na semestry, daty rozpoczęcia i zakończenia semestru użytkownicy określają sami na etapie zakładania oddziału podstawowego (z wyjątkiem zakończenia semestru wiosennego), w ramach przyjętych w SIO założeń:

  • Daty semestrów muszą się mieścić w okresie roku szkolnego,
  • Data rozpoczęcia semestru jesiennego – w okresie: wrzesień–październik,
  • Data rozpoczęcia semestru wiosennego – w okresie: styczeń–luty,
  • Data zakończenia semestru jesiennego – w okresie: styczeń–luty,
  • Data zakończenia semestru wiosennego – 31 sierpnia – zgodnie z końcem roku szkolnego.

Niemniej jednak SIO podpowiada następujące daty, które często nie odpowiadają faktycznym datom zakończenia i rozpoczęcia semestrów w wyżej wspomnianych szkołach:

  • rozpoczęcia dla semestru jesiennego: 01.09.2019,
  • zakończenia dla semestru jesiennego: 28.02.2019,
  • rozpoczęcia dla semestru wiosennego: 01.01.2020,
  • rozpoczęcia dla semestru wiosennego: 31.08.2020.

Dlatego należy uważnie wprowadzać daty zakończenia i rozpoczęcia semestrów. W przypadku pomyłki od 2 marca 2020 istnieje możliwość modyfikacji tych dat bez potrzeby usuwania oddziału i ponownego zakładania.