4 lutego 2020

„Solidarność to ludzie” – konkurs IPN na najlepszą audycję historyczną

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z Polskim Radiem Kielce zapraszają do udziału w konkursie „Solidarność to ludzie”, którego zadaniem jest przygotowanie pracy w formie audycji historycznej dotyczącej członka NSZZ „Solidarność” lub NZS (ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej przed 13 grudnia 1981 r.), bądź miejsc związanych z opozycją lub upamiętniających wydarzenia odnoszące się do tematyki konkursu. Zapraszamy do udziału uczniów ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Nagrodą główną jest wyjazd edukacyjny laureatów wraz z opiekunem naukowym, a także emisja zwycięskich prac na antenie „Radia Kielce”.

Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnienie wiedzy na temat opozycji i oporu społecznego w Polsce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., upowszechnienie historii osób należących do NSZZ „Solidarność” lub NZS w okresie poprzedzającym wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, jak również kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych i ogólnoludzkich.

Patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgłaszania uczestników do konkursu należy przesyłać na adres: michal.zawisza@ipn.gov.pl do 6 marca 2020 r.

Załączniki

Regulamin konkursu - "Solidarność to ludzie"
Data: 2020-02-04, rozmiar: 109 KB