4 lutego 2020

„…I tylko pamięć została…” – ofiary i miejsca Zbrodni Katyńskiej – konkurs IPN na najlepszy vlog

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z TVP Kielce zapraszają uczniów ze szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie poświęconym tematyce Zbrodni Katyńskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy w formie vloga na temat wybranej ofiary Zbrodni Katyńskiej (ze szczególnym uwzględnieniem losów
po 17 września 1939 r.), lub miejsc: kaźni, pochówku, bądź upamiętnienia. Nagrodą główną jest wyjazd edukacyjny laureatów wraz z opiekunem naukowym, a także emisja zwycięskich prac na antenie TVP Kielce.

Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnienie wiedzy na temat zbrodni dokonanej przez NKWD na obywatelach polskich w 1940 r., a także upowszechnienie losów jeńców przebywających w obozach specjalnych NKWD i ich rodzin oraz form upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgłaszania uczestników do konkursu należy przesyłać na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl do 6 marca 2020 r.

Załączniki

Regulamin - konkurs "...I tylko pamięć została"
Data: 2020-02-04, typ pliku: DOC, rozmiar: 108 KB