4 lutego 2020

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Lp. Nazwa publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli
Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych
1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach
edukacja wczesnoszkolna 4
wychowanie fizyczne 1
wychowanie w świetlicy i geografia 1
język polski 3
język angielski 1
matematyka 2
fizyka 1
matematyka/fizyka 1
muzyka 1
kształcenie specjalne 1
geografia i wos 1
przedmioty zawodowe 2
doradztwo zawodowe 1
SUMA 20
2.

 

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

wychowanie przedszkolne 1
język angielski 1
język polski 2
biologia/fizyka 1
geografia 1
wychowanie i opieka 2
technika 1
wychowanie fizyczne 1
religia 1
matematyka 2
historia 1
plastyka 1
informatyka/edukacja informatyczna 1
przedmioty zawodowe/ doradztwo zawodowe 1
SUMA 17
3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
biologia/przyroda 2
kształcenie specjalne 2
bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna 1
matematyka 1
edukacja wczesnoszkolna 1
język polski 2
wychowanie i opieka 1
historia/wos/informatyka 1
SUMA 11

 

Lista imienna doradców metodycznych oraz dane do kontaktu znajdują się na stronach internetowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wymienionych w tabeli.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załącznik mapa sieci doradztwa metodycznego
Data: 2020-02-04, rozmiar: 572 KB