4 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w konferencji

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek
w województwie świętokrzyskim

W dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 10.30 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, al. IX Wieków Kielc 3, sala konferencyjna nr 12 „okrąglak” odbędzie się konferencja podczas, której  m.in. omówione zostaną zagadnienia związane z realizacją programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów uruchomionych z Funduszu Solidarnościowego. Ważnym wydarzeniem konferencji będzie wręczenie promes MALUCH+.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z sytuacją uczniów z niepełnosprawnością na terenie województwa świętokrzyskiego, a także zaprezentowane dobre praktyki w edukacji włączającej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik