31 stycznia 2020

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej 2020

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje po raz siódmy „Ogólnopolski konkurs wzrostu kryształów dla młodzieży szkolnej”.

Celem konkursu jest zaszczepienie zainteresowania niezwykłym pięknem świata kryształów wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja w środowiskach szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii i pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępne są pod adresem: https://www.fizyka.us.edu.pl/ogólnopolski-konkurs-wzrostu-kryształów-dla-młodzieży-szkolnej-2020