31 stycznia 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny „Granie na ekranie”

Zachęcamy do udziału w w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. „Granie na ekranie”.

Celem projektu realizowanego przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN (punkt 1. „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”).

W podziękowaniu za współpracę szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma:
• Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie. Na podstawie przesłanego raportu będziesz więcej wiedzieć o tym, jak Twoi uczniowie grają w gry cyfrowe.
• Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.
• Certyfikat wydany przez Organizatorów dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym wysłany na wskazany podczas rejestracji adres-email.
• Zaświadczenie dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły.

W ramach projektu będzie można także zgłosić swoich uczniów na szkolenia dla wolontariuszy akcji „Granie na ekranie”, które odbędą się w każdym województwie.

Planowane są również wykłady skierowane do rodziców oraz do rad pedagogicznych, a także szereg materiałów edukacyjnych, jak np. scenariusze lekcji oraz scenariusze rozmowy rodziców z dzieckiem. W semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 odbędą się pilotażowe wykłady w szkołach na terenie 6 województw. O ich terminie i miejscu organizatorzy będą informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Udział w wykładach jest bezpłatny. Koszty organizacji pokrywa organizator projektu. Więcej o wykładach na https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/wyklady.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania pn. „Młodzi Cyfrowi” obrazującego stosunek polskiej młodzieży do internetu, smartfonów i nowych technologii. Publikacja autorstwa Macieja Dębskiego oraz Magdaleny Bigaj zawiera najważniejsze wyniki badań prowadzonych wśród 50 135 uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Badania prowadzone były w latach 2017-2019 i dotyczyły wzorów korzystania z nowych technologii, problemu nadużywania mediów cyfrowych, jakości relacji z najbliższymi oraz oceny własnego dobrostanu zdrowia. W przygotowanej publikacji, oprócz ukazania najważniejszych danych statystycznych, spisane zostały najważniejsze rekomendacje w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Raport do pobrania znajduje się pod linkiem: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Kontakt do organizatorów:
Badania w szkołach, gminach i powiatach:
Dr Maciej Dębski
m.dębski@dbamomojzasieg.com
512 474 482

Wykłady i Szkolenia Młodych Wolontariuszy:
Magdalena Bigaj
m.bigaj@dbamomojzasieg.com
690 460 813