31 stycznia 2020

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”.

Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Prace należy przesyłać do 13 marca. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: https://urszulanki.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/01/regulamin_konkursu_movie_science_2020.pdf

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Chemii UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli