13 lutego 2020

Festiwal tańca

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Festiwalu Tańca organizowanym 13 marca 2020 roku (zmiana terminu ze względów organizacyjnych) w Busku-Zdroju dla dzieci i młodzieży z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego.

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego:

Termin przesyłania zgłoszeń do 20 lutego 2020 r.

Organizator Festiwalu: Świętokrzyski Kurator Oświaty

Współorganizatorzy Festiwalu:

  • Starosta Buski
  • Starosta Powiatu Kazimierskiego
  • Starosta Pińczowski
  • Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

Osoba do kontaktu w sprawie Festiwalu: wiz. Irena Sobieraj irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 350 18 57

Załączniki: Regulamin Festiwalu Tańca