31 stycznia 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Hubal”.

Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” lub wykonanie pracy plastycznej. Konkurs będzie miał swoje rozstrzygnięcie 24 kwietnia podczas uroczystego apelu w Kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu. Zgłoszeń można dokonać w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I – III (konkurs plastyczny), szkoła podstawowa klasy IV – VI, szkoła podstawowa klasy VII – VIII (konkurs literacki).

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: https://sp2biskupiec.edupage.org/text6/

Konkurs objęty jest honorowym patronatem poseł na Sejm Pani Urszuli Pasławskiej, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, Starosty Olsztyńskiego Pana Andrzeja Abako, Burmistrza Miasta Biskupca Pan Kamila Kozłowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Fundacji dla Rodaka.