29 stycznia 2020

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2019 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2019 zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2019 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl lub wyłącznie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Nr telefonu kontaktowego: 41 342 19 06.

Załączniki

Załącznik do rozliczenia, dział 801
Data: 2020-01-29, typ pliku: XLS, rozmiar: 27 KB
Załącznik do rozliczenia, dział 854
Data: 2020-01-29, typ pliku: XLS, rozmiar: 28 KB