29 stycznia 2020

III szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim,

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w trzecim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r. w:
Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

PROGRAM SZKOLENIA:

10.00-11.30
Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzi na nadesłane pytania) – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Jacek Staromłyński.

11.30-11.45
Przerwa kawowa

11.45-13,15
Prowadzenie przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Kielcach, kierownik Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim Wiesław Gruszka.

13.15-14.00
Dyskusja, pytania do prowadzących.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 6 lutego 2020 r. do godziny 15.00 poprzez formularz rejestracyjny.

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorami:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik