19 lutego 2020

Konkurs plastyczny „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym dla dzieci klas 0-3 szkół podstawowych „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”.

Cele konkursu:

  • Promowanie pozytywnego wizerunku chirurgia;
  • Zachęcanie uczniów do poznawania zawodu chirurga;
  • Uświadamianie jak ważna jest praca chirurgów;
  • Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie inwazyjnych metod leczenia;
  • Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych;
  • Kształtowanie wrażliwości plastycznej uczniów.

Szczegółowe informacje: http://www.chirurdzy-dzieciom.pl/