24 stycznia 2020

Projekty edukacyjne: „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” oraz „Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować?”

Ponad 14 tysięcy uczniów klas 1-4 rozwija w roku szkolnym 2019/2020 kluczowe kompetencje, takie jak: programowanie, rozumienie zjawisk fizycznych, logiczne i twórcze myślenie, czy umiejętność pracy projektowej. Uczestniczą oni w jednym z dwóch projektów edukacyjnych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie: Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty? oraz Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować? Projekty edukacyjne mają charakter ogólnopolski. Są bezpłatne, zgodne z podstawą programową i objęte patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować?

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klas 2-4 szkół podstawowych. Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę dotyczącą prostych zjawisk fizycznych i uczą się przeprowadzać proste doświadczenia naukowe, m.in. budują model poduszkowca z łatwo dostępnych materiałów i wprawiają go w ruch. W trakcie kreatywnych lekcji dowiadują się, jakie siły fizyczne sprawiają, że żarówka świeci, samolot lata czy statek pływa. Wykonywane zadania rozwijają u dzieci logiczne myślenie, ponieważ wspólnie mają za zadanie zaprojektować m.in. trasę rowerową oraz samochód przyszłości. Podczas zajęć dzieci zdobywają także wiedzę praktyczno-techniczną i rozwijają swoje manualne umiejętności.

Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?

W trakcie realizacji projektu dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych zdobywają wiedzę z zakresu programowania, nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci. Uczą się języka Scratch i ScratchJr, w którym projektują interakcje i gry. W naukowej podróży pomaga im robot Kodeusz – bohater zestawu. Dzieci wykonują różne doświadczenia i rozwiązują zagadki logiczne (m.in. szukają odpowiedzi na to, jakim kodem posługuje się robot czy wycinają figury geometryczne i układają z nich roboty). Zdobywają umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu i w dalszych etapach kształcenia.

Zapisy do projektów edukacyjnych wciąż trwają. Szczegółowe informacje: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty-aktualne