24 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs „Kwalifikacja przyszłości”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kwalifikacja przyszłości”.

Celem konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji oraz promowania metod walidacji. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej – może być to zarówno komiks, animacja, rysunek, grafika komputerowa, jak i mem.

Warunkiem udziału jest stworzenie pracy graficznej przedstawiającej metody walidacji, czyli potwierdzania, kwalifikacji przyszłości oraz przesłanie pracy, a także wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy konkurs@ibe.edu.pl do dnia 14 lutego 2020 roku.

W ramach konkursu „Kwalifikacja przyszłości” wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne: 1 800 zł za pierwsze miejsce, 1 200 zł za drugie i 700 zł za trzecie.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem: http://kwalifikacje.edu.pl/konkurs-kwalifikacja-przyszlosci/