22 stycznia 2020

Regionalny Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Kielce

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w Regionalnym Turniej Ogólnopolskich Debat Historycznych. Jest to projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat ważnych problemów związanych z historią Polski XX wieku.

Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej młodzież ma możliwość nauczyć się patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za słowa i szanować rozmówców.

W projekcie biorą udział drużyny czteroosobowe (czterech mówców) lub pięcioosobowe (czterech mówców i rezerwowy), złożone z uczniów szkoły pod opieką nauczyciela. W turnieju regionalnym weźmie udział sześć zespołów z woj. świętokrzyskiego. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na formularzach (do pobrania poniżej, warunkiem koniecznym jest wypełnienie obu formularzy) w terminie do 28 lutego 2020 r. prosimy przesyłać pocztą na adres: Delegatura IPN w Kielcach, al. Na Stadion 1, 25-137 Kielce lub faksem na nr 41 340 50 96. Finał turnieju odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. Zwycięzcy turnieju regionalnego wezmą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie, w czerwcu 2020 r.

Udział w turnieju poprzedzą warsztaty techniczne i merytoryczne, organizowane przez Delegaturę IPN w Kielcach. Szczegółowych informacji o projekcie: Marek Jończyk, tel. 696 826 381; e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl lub na stronie internetowej: pamiec.pl/debaty.

Szczegółowe informacje: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/86769,Delegatura-IPN-w-Kielcach-zaprasza-do-udzialu-w-Regionalnym-Turniej-Ogolnopolski.html