22 stycznia 2020

Informacja o kwalifikacjach do zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Komitet Okręgowy OLiJP-SP Okręgu Świętokrzyskiego informuje, że do zawodów II stopnia (okręgowych) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych zakwalifikowano sześcioro uczniów z czterech świętokrzyskich szkół:

L.p. Imię i nazwisko
ucznia
klasa Nazwa i adres szkoły
1 Joanna Nawrot 8a Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi
Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16, 25- 732 Kielce
2 Filip Bartocha 7b Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi
Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16, 25- 732 Kielce
3 Kalina
Andrzejewska
8b Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żeromskiego
w Suchedniowie, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów
4 Oliwia Brzezińska 8b Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żeromskiego
w Suchedniowie,, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów
5 Szymon Zygadło 7 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w
Morawicy, Szkolna 4, 26-026 Morawica
6 Natalia Radkowska 8a Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rytwianach, 28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 9/1

Uczniowie przystąpią do pisemnej części zawodów okręgowych OLiJP-SP w najbliższą sobotę, 25 stycznia 2020 r.

Okręgowe eliminacje pisemne odbędą się w siedzibie Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce. Początek zawodów o godz. 10.00.