20 stycznia 2020

Wprowadzone 20 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

  • Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po zawodzie
  • Lista podmiotów – wyświetlanie informacji o niespójności dla podmiotów z nieaktualnym kodem TERYT
  • Dane osoby do kontaktu z GUS – możliwość automatycznego uzupełnienia danych osoby zalogowanej poprzez kliknięcie przycisku

Uczniowie:

  • Lista uczniów – umożliwienie filtrowania uczniów po konkretnej dacie rozpoczęcia/zakończenia nauki/pobytu

Dane zbiorcze:

  • Dla danych zbiorczych rejestrowanych wg stanu na dzień 31 grudnia umożliwienie rejestracji tych danych od dnia 1 grudnia danego roku