4 lutego 2020

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” – podsumowanie

W dniach 9-10 stycznia 2020 r., w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”.

Udział w Forum wzięło blisko 150 uczestników – przedstawicieli szkół z całej Polski, prowadzących klasy mundurowe, przedstawicieli kuratoriów oświaty, wojewódzkich sztabów wojskowych, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej oraz organizacji pozarządowych. Głównym tematem Forum były nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

Poruszone zostały praktyczne i proceduralne kwestie funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego, ich tworzenie oraz prowadzenie, a także wspieranie przez Ministra Obrony Narodowej. Uczestnikom zostały zaprezentowane i omówione procedowane w resorcie obrony narodowej projekty rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej dotyczące oddziałów oraz zaproponowane w nich rozwiązania. Przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej zaprezentowali także planowane do realizacji kierunki kształcenia dla nauczycieli oraz inne formy szkoleniowe przewidziane w 2020 r. przez resort obrony narodowej w celu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli klas mundurowych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Materiały z forum Edukacja Obronna Młodzieży