17 stycznia 2020

SIO. Komunikat dla JST: Data końca ważności upoważnienia nie może być późniejsza niż data końca kadencji samorządu: 21.10.2023.

W związku z bardzo dużą liczbą błędnie wypełnianych wniosków o dostęp do systemu SIO dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków) uprzejmie informuję, że podana we wniosku o dostęp do SIO data końca ważności upoważnienia nie może być późniejsza niż data końca kadencji samorządu: 21 października 2023.