16 stycznia 2020

Konkurs „Widzę, czuję, myślę”

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie organizuje konkurs „Widzę, czuję, myślę”. Konkurs ma charakter otwarty, a udział jest bezpłatny. Skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej (nigdzie dotychczas niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach) – minimum dwustronicowej, w formie opowiadania, pamiętnika, wspomnień, historii z dialogami, która to będzie służyć do opracowania dramatu. Możliwe jest również samodzielne napisanie scenariusza lub dramatu na dowolnej ilości stron.

Dozwolone jest używanie slangu młodzieżowego i charakterystycznych zwrotów językowych. Oczekujemy pracy w języku polskim. Tematyka pracy powinna być związana z życiem i funkcjonowaniem w społeczeństwie młodzieży w wieku 13-17 lat.

Autor zwycięskiej pracy może zostać zaproszony do współpracy w procesie tworzenia dramatu scenicznego, wyprodukowanego na scenę Teatru Sztuk w Jaworznie lub na inne sceny.

Pracę konkursowe oraz kartę zgłoszeniową należy przesłać do 29 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje: www.teatrsztukwjaworznie.pl