16 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.

W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery konkursy:

  •  V Konkurs na gadkę,
  •  V Konkurs na reklamę,
  •  Konkurs „Twoja dzielnica – Twoja mównica”,
  •  Konkurs „Stereotypy a rzeczywistość”.

Szczegółowe informacje: http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2020/