16 stycznia 2020

Między niemiecką okupacją a sowieckim zniewoleniem – wykład z cyklu „Historia dla każdego”

Miejsce i data wydarzenia: Kielce, ul. Warszawska 5, 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Okoliczności ustanowienia przyczółku sandomierskiego, instalowanie władzy komunistycznej oraz życie codzienne jego mieszkańców będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Robert Piwko z Biura Badań Historycznych delegatury IPN w Kielcach przybliży codzienność przyczółka sandomierskiego od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. Prelegent przedstawi przykłady represyjnej działalności funkcjonariuszy sowieckich i polskich organów bezpieczeństwa państwa, a także straty osobowe i rozmiary zniszczeń powiatów sandomierskiego, opatowskiego i stopnickiego. Ponadto omówione zostaną negatywne skutki stacjonowania żołnierzy Armii Czerwonej – zajmowanie budynków, nadmierna eksploatacja gospodarcza oraz przypadki przestępstw.

Wykład Roberta Piwko będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.