16 stycznia 2020

XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

W dniach 6-7 kwietnia 2020 r. organizuje go Szkoła Policji w Pile. Turniej upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz integruje młodzież klas o profilu policyjnym. Jest także okazją do spotkania nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w których są klasy o profilu policyjnym i które na dzień zgłoszenia wykształciły absolwentów klas o profilu policyjnym. Uczestników zgłaszają dyrektorzy szkół w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2020/95950,XII-Ogolnopolski-Turniej-Klas-Policyjnych.html