11 października 2007

Konkurs na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

Świętokrzyska Rada Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty serdecznie zaprasza Samorządy Uczniowskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa do udziału w konkursie na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty odbywający się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej i Posła do Parlamentu Europejskiego Leopolda Rutowicza.